Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter
Skandilock AB i Svenljunga, organisationsnummer 556479-9590 (”vi” eller ”oss”) är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och lagrar. Vi behandlar
personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att
skydda din personliga integritet.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Du som besökare av hemsidan
Under normal webbplatsanvändning samlar vi in vanliga loggdata för webbservrar.
Sådana data kan normalt inte användas för att identifiera dig personligen eller avslöja
någon annan information av personlig karaktär. Vi använder webbserverns loggdata
för att ta fram statistik och mäta webbplatsaktivitet för att kunna förbättra din webbupplevelse.
Funktionen ”Hitta butik” använder en platstjänst som identifierar din position för att
kunna söka fram återförsäljare närmast dig. Via webbläsarinställningarna väljer du
själv om du vill tillåta platstjänster eller ej.

Viss information kan sparas på din enhet i form av ”cookies”. Dessa används för att
underlätta din användning av webbplatsen men även för att ge information till ägaren
av webbplatsen. Du kan ställa in datorn på att blockera cookies. Det innebär dock att
vi inte kan garantera att alla delar av webbplatsen fungerar som de ska.

Vi hanterar ovan uppgifter med stöd av intresseavvägning för våra berättigade
intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster. Vi säljer
aldrig din data till tredje part, men kan dela den med våra leverantörer för analys eller
för att kunna förbättra webbplatsen och de tjänster vi tillhandahåller här. Dessa
uppgifter lagras i upp till 24 månader.

Vid kontakt med oss
Vid kommunikation med oss via t.ex. mail, sociala medier eller telefon så hanterar vi
de uppgifter som du själv lämnar till oss i syfte att behandla ditt ärende. Denna typ av
information lämnas normalt inte ut till tredje man såvida det inte krävs för att hjälpa
dig på bästa sätt, t.ex. om vi skall skicka något till dig eller för att hänvisa dig till
någon av våra återförsäljare. Vi raderar normalt dina uppgifter kort tid efter att ditt
ärende har avslutats, såvida en längre lagringstid inte krävs av annan rättslig grund
(t.ex. fullgörande av avtal eller enligt annat lagrum såsom bokföringslagen).

Sociala medier
Vi använder sociala medier för att interagera med kunder, men är inte
personuppgiftsansvarig för den personliga information du delar där. Vi samlar normalt
inte in någon information om dig från dessa plattformar förutom om det behövs för att
t.ex. skicka ett pris till dig om du vunnit någon av våra tävlingar. I dessa fall har vi en
direktkontakt med dig, se ovan.

Du som kund eller leverantör till oss
Skandilock sparar i första hand uppgifter om de företag vi gör affärer med, men för
avtalsändamål samt kontaktinformation sparar vi även personliga uppgifter om
kontaktpersoner på respektive företag. De personuppgifter vi samlar in och lagrar
inkluderar normalt endast dina kontaktuppgifter och titel samt övrig information
relaterad till din yrkesroll. I egenskap av företagsrepresentant kan dina uppgifter
komma att lagras på avtal, order, orderhistorik, fakturor och liknande. Denna
information behandlar vi med stöd i rättslig skyldighet på grund av vår
bokföringsskyldighet. Personuppgifter på order, fakturor, avtal och dylikt lagrar vi
därför i upp till 8 år med stöd av bokföringslagen, varefter vi anonymiserar data så att
endast företagsuppgifter kvarstår.

Vi använder även din kontaktinformation för att kontakta dig via riktad
marknadsföring. Detta gör vi med stöd av vårt berättigade intresse av att
kommunicera med dig som kund eller leverantör. Denna typ av information lagras så
länge du är kund hos / leverantör till oss. Vi strävar efter att löpande uppdatera våra
register. Om du lämnar din tjänst så raderar vi dina personuppgifter från vårt kund/
leverantörs-register men behåller företagets uppgifter.

Vi kan komma att dela din information med våra tjänsteleverantörer, bl.a. för drift och
underhåll av vår hemsida och övriga system samt till speditionstjänster för
fullgörande av avtal. Vi kan även komma att dela din information till tredje part för
revision och andra lagstadgade ändamål.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
samt vedertagen informationssäkerhet. Detta innebär att vi skyddar dina uppgifter
med både tekniska lösningar och organisatoriska rutiner och regler. I de fall då vi
lämnar ut dina personuppgifter till tredje part har vi ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal med dessa parter för att säkerställa att dina uppgifter
hanteras på korrekt och säkert sätt.

Dina rättigheter
Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om och hur vi behandlar dina personuppgifter och
ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en
administrativ avgift om du begär ett sådant utdrag flera gånger under samma år.

Rätt till rättelse
Du kan närsomhelst begära att vi rättar eller kompletterar personuppgifter som du
anser är felaktiga eller på annat sätt ofullständiga.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att vi tar bort dina personliga data ur vårt system. I vissa fall
kan vi dock neka till detta, till exempel om vi behöver dina uppgifter för att fullgöra
vårt avtal med dig eller uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet i den medlemsstat
inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse
av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig
tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Uppdatering av denna information
Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid
publicerad här.

Kontakt
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva
någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss. Våra
kontaktuppgifter är:

Skandilock AB
Kyrkogatan 32
512 50 Svenljunga
Tel. +46 (0)325-661370
Email: info@skandilock.com